VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3

VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3

VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3

VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3
Tải mẫu đơn xin nghỉ học tại đây: https://drive.google.com/file/d/1P5g4y6sfW_1PLOaTeDSChdnX8IUB7Htk/view?usp=sharing
VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3
VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3
VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN HỌC SINH DỰA VÀO MẪU ĐƠN ĐÃ CHO, EM HÃY VIẾT MỘT LÁ ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
NỘI DUNG NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21/04/2021
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Thăng Long
Em tên là: Nguyễn Văn B
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Thăng Long
Em làm đơn này xin phép thầy nghỉ buổi học ngày thứ tư tức ngày 21/04/2021
Lí do nghỉ học: Gia đình em có việc đột xuất phải về quê
Em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)


Tag liên quan đến VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3

văn mẫu tiểu học,VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3,VIET DON XIN NGHI HOC – VAN MAU LOP 3,LÁ ĐƠN XIN NGHỈ HỌC LỚP 3,LA DON XIN NGHI HOC LOP 3,HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC,HUONG DAN HOC SINH LOP 3 VIET DON XIN NGHI HOC

Xem thêm các video khác tại vanmau.info

Dịch Thuật Á Đông

One thought on “VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ HỌC – VĂN MẪU LỚP 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *