Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

Đời sống ngày một nâng cao, yêu cầu về học thức của mỗi con người ngày càng cần thiết. Phương tiện để học hữu hiệu, đạt kết quả tốt nhất đó chính là sách. Sách đối với trí tuệ con người là quan trọng. Nó tu dưỡng nhân cách, ý thức của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mới có câu rằng: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.
Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tại:
https://vndoc.com/van-mau-lop-7-giai-thich-cau-noi-sach-la-ngon-den-sang-bat-diet-cua-tri-tue-con-nguoi/download


Tag liên quan đến Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

văn mẫu lớp 2,văn mẫu lớp 7,văn mẫu lớp 7 sách làm ngọn đèn bất diệt,chứng minh sách là ngọn đèn bất diệt,Giải thích Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người,Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người

Xem thêm các video khác tại vanmau.info

VnDoc

6 thoughts on “Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người"

Leave a Reply

Your email address will not be published.