Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Loading...

Tóm tắt Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Hướng dẫn

Sau khi đã dẹp xong các bè đảng tranh giành quyền lực, Trịnh Sâm lao vào ăn chơi, chô xây dựng nhiều đền đài và thường xuyên ngự các li cung binh lính theo hầu đông đúc. Chúa còn bày ra nhiều trò quay gở và ra sức thu lấy tất cả những thứ quý hiếm trong dân gian. Bọn hoạn quan mượn gió bẻ măng, nhà nào có cây cảnh đẹp đều bị khuân đi hết hoặc bị vu cho tội giấu vật phụng cung. Các nhà giàu có cây cản và vật đẹp phải bỏ ra kêu van hoặc phá bỏ để tránh họa.

Tóm tắt chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Loading...
Share this Post :

Xem thêm

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.