nghi luan xa hoi ve su luoi bieng

Nghị luận xã hội về sự lười biếng

Đề bài: Em hãy viết một bài văn nghị luận xã hội về sự lười biếng. Bài làm Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu: “Cần cù bù thông minh”, với mục đích đề cao sự chăm chỉ, cần mẫn khi làm việc, học tập. Tuy...