ta mua dong mua phun

Tả một ngày mùa đông mưa phùn

Đề bài: Em hãy tả lại một ngày mùa đông mưa phùn. Bài làm Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đặc trưng riêng của mình. Không nắng rực rỡ như mùa hè, không ấm áp như mùa xuân, cũng không có gió...