ta con mua rao

Tả cơn mưa rào ở quê em

Đề bài: Tả cơn mưa rào ở quê em. Bài làm Hồi này chiều nào cũng vậy, trên mảnh đất miền Đông quê em cũng ào ào xuống một cơn mưa. Từ phía đông, lúc đầu chỉ có đôi ba mảng mây đen mọng nước xuất hiện....