suy nghi ve tuoi tre

Suy nghĩ về tuổi trẻ hôm nay

Đề bài: Suy nghĩ về tuổi trẻ hôm nay. Bài làm Từ xưa đến nay, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đã có biết bao nhiêu người trẻ tuổi nhưng đã đem lại vẻ vang cho cả đất nước, cả dân tộc. Tuổi trẻ l...