cam-nhan-ve-bai-tho-day-thon-vi-da

Cảm nhận về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Đề bài: Anh chị hãy phát biểu cảm nhận về bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử. BÀI LÀM Cảm nhận thơ trữ tình xét cho cùng là cảm nhận “cái tình” trong thơ và tâm trạng của nhân vật trữ ...