Theme Type: phan tich nhan vat vo nhat trong tac pham cung ten lop 12