phantichbaithosong

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Bài làm Một nhà thơ cổ điển Pháp từng nói: “Tình yêu là điều mà con người không thể hiểu nổi.” Thật vậy, từ ngàn đời nay tình yêu luôn là ...