binh giang bai tho song

Bình giảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

Đề bài: Bình giảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Bài làm Tình yêu muôn màu muôn vẻ luôn gợi cảm hứng sang tác của thi nhân.Với Xuân Diệu nhà thơ lúc nào cũng bộc bạch thổ lọ mạnh dạn tâm...