nghi luan ve long khoan dung

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung

Đề bài: Nghị luận xã hội về lòng khoan dung. Bài làm Trong cuộc sống mỗi con người, chắc không có ai là chưa từng mắc lỗi. Điều chúng ta  cần làm là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Tuy nhiên, chỉ bản thân ...