suy nghi ve tuoi 20

Suy nghĩ về tuổi hai mươi

Đề bài: Suy nghĩ của em về tuổi hai mươi. Bài làm Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu lần trải qua tuổi hai mươi? Khi ta hai mươi cuộc đời thật đẹp.Khi mà cuộc sống của chúng ta có nhiều mơ ước nhiều hứa...