Điều khoản sử dụng

Loading...

Chào các bạn!
Các bài văn trên vanmau.info phần lớn là do mình biên soạn. Vì thế, mình giữ bản quyền những bài văn này, mọi hình thức sao chép cần phải để lại nguồn cho mình nhé! Nếu không, đó sẽ bị coi là vi phạm bản quyền.
Một số khác đươc mình sưu tầm trên internet, và mình sẽ để lại nguồn rõ ràng. Nếu bạn là chủ nhân bài văn, và bạn không muốn chia sẻ bài văn đó trên vanmau.info, các bạn hãy liên lạc với mình ở mục Liên hệ nhé!
Chân thành cảm ơn!

Loading...