cam-nhan-ve-bai-tho-day-thon-vi-da

Cảm nhận về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Đề bài: Anh chị hãy phát biểu cảm nhận về bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử. BÀI LÀM Cảm nhận thơ trữ tình xét cho cùng là cảm nhận “cái tình” trong thơ và tâm trạng của nhân vật trữ ...
phan-tic-bai-tho-day-thon-ci-da-cua-han-mac-tu

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Nhắc tới Hàn Mặc Tử không thể không nhắc tới bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”. “Đậy thôn Vĩ Dạ” đã gắn chặt với thi sĩ họ Hàn như hình với bóng, vì đây là bài thơ vừa thể hiện cái tài, lại vừa th...